Green Line - Raporty KOBIZE

Raporty KOBIZE

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) nadzoruje wypełnianie obowiązku raportowania wielkości emisji przez wszystkie podmioty korzystające ze środowiska.

Złożenie raportu możliwe będzie dopiero po wcześniejszej rejestracji w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancj