Green Line - O firmie||profil działalności

O firmie

Firmę tworzy wyspecjalizowana kadra z wieloletnim doświadczeniem, zapewniająca wysoki poziom usług i dużą efektywność. Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska.

W swoich usługach oferujemy dokumentacje z zakresu:

- karta informacyjna przedsięwzięcia
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
- raport środowiskowy
- decyzja środowiskowa
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
- pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
- pozwolenie zintegrowane
- operat wodnoprawny
- programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi
- informacje o wytwarzanych odpadach
- zezwolenie na transport odpadów
- zezwolenie na zbieranie odpadów
- naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- opłata produktowa
Szczegółowy opis wykonywanych przez nas usług znajduje się w zakładce „Zakres działalności".
Prowadzimy działalność na terenie całego kraju. 

SPECJALIZUJEMY SIĘ W UZYSKIWANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ WYMIENIONYCH W ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW Z DNIA 9 LISTOPADA 2010r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI        PROFESJONALNA OBSŁUGA

Zapraszamy do współpracy
Zespół Green Line