Green Line - Produkty ||ekocytran, sonar

Produkty

Jesteśmy dystrybutorem koncentratów z grupy „EKOCYTRAN” oraz „SONAR”.

Koncentraty z grupy „EKOCYTRAN” znalazły szerokie zastosowanie w przypadku chemicznego usuwania kamienia wodnego i osadów korozyjnych w instalacjach centralnego ogrzewania, w kotłach parowych, obiegach parowo-kondensacyjnych, układach wodnych, układach chłodniczych, wymiennikach ciepła, junkersach, w instalacjach sanitarnych i innych urządzeniach w przemyśle i gospodarstwie domowym wykonanych ze stali, żeliwa, miedzi i stopów miedzi, stopów aluminium, gdzie występuje zjawisko osadzania się kamienia.

EKOCYTRAN-1, EKOCYTRAN-2 to płynne koncentraty do czyszczenia wewnętrznych powierzchni instalacji ogrzewania, grzejników, wymienników ciepła, kotłów, instalacji przemysłowych i w gospodarstwie domowym itd. W zależności od ilości, składu chemicznego i struktury osadu stosuje się mniejszy lub większy stopień rozcieńczenia.
Opakowaniami jednostkowymi koncentratów EKOCYTRAN są szczelnie zamykane pojemniki polietylenowe o pojemności  5, 10, 20 lub 30 litrów.
Koncentraty należy przechowywać w pomieszczeniu magazynowym w temp. powyżej 0oC, zabezpieczając produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
EKOCYTRAN-s  preparat w postaci stałej, szczególnie skuteczny przy usuwaniu zładów z trudno rozpuszczalnych soli wapnia, miedzi i krzemionki.

EKOCYTRAN-1 można stosować do urządzeń i instalacji wykonanych z aluminium, miedzi, mosiądzu. Istnieje możliwość stosowania przy zachowaniu ścisłego reżimu technologicznego do stali austenitycznej. Szczególnie skuteczny przy usuwaniu zładów z trudno rozpuszczalnych soli wapnia, miedzi i krzemionki.

Właściwości użytkowe preparatu do chemicznego czyszczenia EKOCYTRAN-1 (Atest Higieniczny  PZH  HK/W/0535/01/2008)

Preparat przeznaczony jest do chemicznego czyszczenia powierzchni instalacji ogrzewania, grzejników, wymienników ciepła i kotłów, wykonanych ze stali, żeliwa, miedzi i jej stopów oraz stopów aluminium, z powstałych na nich osadów. Kąpiel płuczącą przygotowuje się zależnie od grubości zładu w stężeniach od 1:10 do 1:20  preparatu w stosunku do wody. Może być stosowany także, z zachowaniem ścisłego reżimy technologicznego do czyszczenia wymienników ciepła wykonanych ze stali kwasoodpornej przy rozcieńczeniach od 1:30 do1:60 preparatu w stosunku do wody. Preparat ten skutecznie usuwa zarówno osady wapniowo-magnezowe jak i produkty korozji stali oraz ich mieszaniny, całkowicie rozpuszczając te osady lub przeprowadzając do roztworu w postaci drobnoziarnistej zawiesiny, nie powodującej niedrożności zaworów termoregulacyjnych. Dzięki temu eliminuje się konieczność rozkryzowywania instalacji. Najlepszy efekt czyszczenia uzyskuje się przy podgrzaniu kąpieli do temperatury 500C i ciągłym przepływie roztworu.
Koncentrat EKOCYTRAN-1 nie powoduje uszkodzeń uszczelnień instalacji, nie tworzą wżerów, skutecznie zapobiegają korozji i  nie powodują zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska. Koncentrat jest bezpieczny w użyciu, nie jest toksyczny, żrący, korozyjny. Usuwanie zalegających osadów można prowadzić podczas trwania sezonu grzewczego, nie powodując przerw w dostawie energii cieplnej do ogrzewanych obiektów. Metoda chemicznego czyszczenia za pomocą EKOCYTRANU-1 nie wymaga demontażu grzejników, rozkryzowania instalacji.


Metoda ta jest nieporównywalnie tańsza niż koszty remontu instalacji polegającej na wymianie rur, grzejników czy mechanicznym usuwaniu osadów. Koszt chemicznego czyszczenia to około 10-15% kosztu wymiany instalacji wodnych. Usunięcie osadów wskazane jest przy montażu liczników ciepła, nowoczesnych zaworów termostatycznych oraz w celu lepszej wymiany ciepła

Wady i zalety czyszczenia instalacji płynami na bazie kwasów nieorganicznych i EKOCYTRANEM-1


Kąpiele płynami na bazie kwasów nieorganicznych Kąpiele z wykorzystaniem EKOCYTRANU-1

 1. Stosowanie pomp i przewodów łączących z materiałów kwasoodpornych
 2. Największa agresywność kąpieli mimo stosowania inhibitorów
  szybkość korozji stali od 25 mm/rok do 1310 mm/rok
 3. Niemożliwość stosowania do urządzeń ze stali austenitycznej
 4. Powstawanie bardzo dużych ilości szlamu na skutek podpływania środka pod warstwę osadu i odrywanie go od powierzchni (skraca czas wykonywania płukania, niebezpieczeństwo tworzenia zatorów)
 5. Konieczność natychmiastowej i szczególnie starannie prowadzonej pasywacji po czyszczeniu
 6. Konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności ze względu na dużą reaktywność składników kąpieli
 1. Nie wymaga stosowania elementów ze stali kwasoodpornej
 2. Kąpiele nieagresywne w stosunku do stali
  szybkość korozji stali nie przekracza 0,5 mm/rok,
  szybkość korozji mosiądzu nie przekracza 0,2 mm/rok,
  szybkość korozji aluminium 0,3 mm/rok
 3. Możliwość stosowania przy zachowaniu ścisłego reżimu technologicznego do stali austenitycznej
 4. Przy zachowaniu reżimu technologicznego brak wytrącania się szlamu (ciągła drożność instalacji, wydłuża czas płukania)
 5. Dodatkowa pasywacja jest zbyteczna
 6. Substancja bezpieczna dla personelu płukającego

EKOCYTRAN-2 dopuszczony do stosowania w urządzeniach mających bezpośredni kontakt z produktami spożywczym i instalacjach wody pitnej.

Właściwości użytkowe preparatu do chemicznego czyszczenia EKOCYTRAN-2 (Atest Higieniczny  PZH HK/06909/01/2005)

Płynny koncentrat „EKOCYTRAN-2” jest przeznaczony do usuwania osadów kamienia kotłowego z aparatów i urządzeń występujących w zakładach przemysłu spożywczego m.in.   kotłach parowych, obiegach parowo-kondensacyjnych, zamkniętych układach wodnych, układach chłodniczych itp. Dopuszczony do stosowania w urządzeniach mających bezpośredni kontakt z produktami spożywczym i instalacjach wody pitnej.

Produkowany jest na bazie kwasów organicznych z dodatkiem inhibitorów korozji. Nie niszczy powłok ze stali kwasoodpornej, ceramicznych, szklanych, z tworzyw sztucznych oraz żywic z lakierów epoksydowych. Można stosować do urządzeń z miedzi, mosiądzu i innych metali kolorowych, nie zalecany do stosowania w przypadku elementów z cynku. Możliwość stosowania przy zachowaniu ścisłego reżimu technologicznego do stali austenitycznej. Zużyty roztwór roboczy nie powoduje skażenia substancjami toksycznymi gleby i ścieków. Substancja bezpieczna dla personelu płuczącego.

Ponadto oferujemy również koncentrat SONAR, koncentrat do czyszczenia wszelkiego typu powierzchni ceramicznych, posadzek (typu lastrico), płytek, itp. z wosku, oleju, tłuszczu, osadów mineralnych i innych zabrudzeń. Szczególnie pomocny przy czyszczeniu kostki brukowej.


SONAR — Atest Higieniczny  PZH  HŻ/05055/99.

Płynny koncentrat „SONAR” przeznaczony jest do czyszczenia wszelkiego typu powierzchni ceramicznych: posadzek (typu lastrico), płytek, kostek, plastiku, glazury, porcelitu, szkła, urządzeń sanitarnych itp. z zacieków wodnych, osadów mineralnych, wosku, oleju, tłuszczu, i innych zabrudzeń. Szczególnie pomocny przy czyszczeniu kostki brukowej.
W zależności od stopnia zabrudzenia czyścić środkiem nierozcieńczonym lub maksymalnie rozcieńczonym w stosunku 1:20. Najpierw powierzchnię czyszczoną spryskać środkiem i odczekać 2-3 minuty, silnie zabrudzone powierzchnie szorować szczotką lub gąbką, po czym spłukać wodą.

SONAR’u nie należy używać do czyszczenia powierzchni wrażliwych na działanie kwasów nieorganicznych (marmur, piaskowiec, delikatne emalie, niektóre metale, np. cynk).  Przy stosowaniu środka zaleca się używać rękawic gumowych oraz pracować w pomieszczeniu wentylowanym.
W przypadku kontaktu z oczami lub skórą należy spłukać to miejsce strumieniem bieżącej wody. Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi. W czasie pracy nie dopuścić do zaschnięcia środka, w przypadku wylania się płynu spłukać powierzchnię wodą. Produkt nie jest palny.
Dysponujemy odpowiednim zapleczem techniczno-laboratoryjnym umożliwiającym profesjonalną ocenę składu chemicznego oraz struktury osadu. Wykonane analizy zapewnią racjonalne i optymalne przeprowadzenie procesu czyszczenia.