Wady i zalety czyszczenia EKOCYTRANEM - Strona 2

Produkty - Wady i zalety czyszczenia EKOCYTRANEM

Metoda ta jest nieporównywalnie tańsza niż koszty remontu instalacji polegającej na wymianie rur, grzejników czy mechanicznym usuwaniu osadów. Koszt chemicznego czyszczenia to około 10-15% kosztu wymiany instalacji wodnych. Usunięcie osadów wskazane jest przy montażu liczników ciepła, nowoczesnych zaworów termostatycznych oraz w celu lepszej wymiany ciepła

Wady i zalety czyszczenia instalacji płynami na bazie kwasów nieorganicznych i EKOCYTRANEM-1


Kąpiele płynami na bazie kwasów nieorganicznych Kąpiele z wykorzystaniem EKOCYTRANU-1

 1. Stosowanie pomp i przewodów łączących z materiałów kwasoodpornych
 2. Największa agresywność kąpieli mimo stosowania inhibitorów
  szybkość korozji stali od 25 mm/rok do 1310 mm/rok
 3. Niemożliwość stosowania do urządzeń ze stali austenitycznej
 4. Powstawanie bardzo dużych ilości szlamu na skutek podpływania środka pod warstwę osadu i odrywanie go od powierzchni (skraca czas wykonywania płukania, niebezpieczeństwo tworzenia zatorów)
 5. Konieczność natychmiastowej i szczególnie starannie prowadzonej pasywacji po czyszczeniu
 6. Konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności ze względu na dużą reaktywność składników kąpieli
 1. Nie wymaga stosowania elementów ze stali kwasoodpornej
 2. Kąpiele nieagresywne w stosunku do stali
  szybkość korozji stali nie przekracza 0,5 mm/rok,
  szybkość korozji mosiądzu nie przekracza 0,2 mm/rok,
  szybkość korozji aluminium 0,3 mm/rok
 3. Możliwość stosowania przy zachowaniu ścisłego reżimu technologicznego do stali austenitycznej
 4. Przy zachowaniu reżimu technologicznego brak wytrącania się szlamu (ciągła drożność instalacji, wydłuża czas płukania)
 5. Dodatkowa pasywacja jest zbyteczna
 6. Substancja bezpieczna dla personelu płukającego

EKOCYTRAN-2 dopuszczony do stosowania w urządzeniach mających bezpośredni kontakt z produktami spożywczym i instalacjach wody pitnej.

Właściwości użytkowe preparatu do chemicznego czyszczenia EKOCYTRAN-2 (Atest Higieniczny  PZH HK/06909/01/2005)

Płynny koncentrat „EKOCYTRAN-2” jest przeznaczony do usuwania osadów kamienia kotłowego z aparatów i urządzeń występujących w zakładach przemysłu spożywczego m.in.   kotłach parowych, obiegach parowo-kondensacyjnych, zamkniętych układach wodnych, układach chłodniczych itp. Dopuszczony do stosowania w urządzeniach mających bezpośredni kontakt z produktami spożywczym i instalacjach wody pitnej.

Produkowany jest na bazie kwasów organicznych z dodatkiem inhibitorów korozji. Nie niszczy powłok ze stali kwasoodpornej, ceramicznych, szklanych, z tworzyw sztucznych oraz żywic z lakierów epoksydowych. Można stosować do urządzeń z miedzi, mosiądzu i innych metali kolorowych, nie zalecany do stosowania w przypadku elementów z cynku. Możliwość stosowania przy zachowaniu ścisłego reżimu technologicznego do stali austenitycznej. Zużyty roztwór roboczy nie powoduje skażenia substancjami toksycznymi gleby i ścieków. Substancja bezpieczna dla personelu płuczącego.

Ponadto oferujemy również koncentrat SONAR, koncentrat do czyszczenia wszelkiego typu powierzchni ceramicznych, posadzek (typu lastrico), płytek, itp. z wosku, oleju, tłuszczu, osadów mineralnych i innych zabrudzeń. Szczególnie pomocny przy czyszczeniu kostki brukowej.